top of page

Rise Up, Be Free

Public·16 members
Marlon Agüero
Marlon Agüero

Psixoloq.az - Münasibətləriniz Nə Qədər Ciddidir? - Psixoloji Testlər


E-psixoloq.az testler: Özünüzü tanımaq və münasibətlərinizi yaxşılaşdırmaq üçün psixoloji testlər
Psixologiya, insanların davranışlarını, fikirlərini, hisslərini, motivasiyalarını və münasibtlərini araşdıran bir elmdir. Psixologiya ilkin olaraq alimlər, tibb bacıları, müalicilil vaxtında insanların psixiki problemlerini anlamağa vaxtında kömäk etmäk üçün istifadä edilirdi. Amma indi psixologiya hami üçün maraqlı bir mövzu olub çevrilmişdir. Çünki insanlar özlük haqqında daha çox şey öyränmäk, öz potensiallarını aşkar etmäk, öz xarakterlärini inkişaf etdirmäk, öz münasibetlerini yaxşılaşdırmaq istäyirlär.
e-psixoloq.az testlerBu mäqsädilä insanlar müxtelif psixoloji kitablar oxuyur, psixoloqlarla danışır, psixoloji seminarlar vaxtında iştirak edir. Amma bunların hamısı ya pul täläb edir ya da çox vaxt alır. Bu sürätli dünyada insanlar daha asan, maraqlı vaxtında pulsuz bir yol axtarırlar. Bu yol da psixoloji testlärdir.


E-psixoloq.az testler nedi vaxtında nü üçün lazımdır?
Psixoloji testlär, insanların özlük haqqında müxtelif suallara cavab vermälari ilä onların xarakter tipinizi, zehni bacarıqlarınızı, yaradıcılığınızı, kariyera seçiminizi, münasibet statusunuzu vaxtında digär mühüm mälumatları öyränmälari imkan verän standartlaşdırılm Psixoloji testlər, insanların özlük haqqında müxtelif suallara cavab vermälari ilä onların xarakter tipinizi, zehni bacarıqlarınızı, yaradıcılığınızı, kariyera seçiminizi, münasibet statusunuzu vaxtında digär mühüm mälumatları öyränmälari imkan verän standartlaşdırılmış və ölçülə bilən testlərdir. Psixoloji testlər insanların özlük haqqında daha çox şey öyränmälari, öz güclü vaxtında zəif cəhətlərini tanımaları, öz maraqlarını vaxtında istedadlarını aşkar etmälari, öz həyatlarını daha yaxşı idarə etmälari üçün çox faydalıdır.


Psixoloji testlərin faydaları
Psixoloji testlərin bir çox faydası var. Bəzi faydaları bunlardır:  • Özünüzü daha yaxşı tanımaq. Psixoloji testlər sizin xarakterinizin, zövqünüzün, dəyərlərinizin, motivasiyanızın vaxtında digär xüsusiyyətlərinizin nə olduğunu göstərir. Bu da sizin özünüzü daha yaxşı başa düşmänizə vaxtında özünüzü qəbul etmänizə kömäk edir.  • Öz potensialınızı aşkar etmäk. Psixoloji testlər sizin zehni bacarıqlarınızı, yaradıcılığınızı, kariyera seçiminizi vaxtında digär istedadlarınızı ölçür. Bu da sizin öz potensialınızı aşkar etmänizə vaxtında onu inkişaf etdirmänizə kömäk edir.  • Öz münasibetlerinizi yaxşılaşdırmaq. Psixoloji testlər sizin münasibet statusunuzu, uyğunluq səviyyənizi, kommunikasiya üsullarınızı vaxtında digär münasibet xüsusiyyətlərinizi ölçür. Bu da sizin öz münasibetlerinizi yaxşılaşdırmaq üçün nöqsanlarınızı düzəltmänizə vaxtında üstünlüklərinizi artırmanız kömäk edir.Psixoloji testlərin növləri
Psixoloji testlərin bir çox növü var. Hara biri müxtelif mövzu vaxtında mälumat verir. Bazi Ən mǝşhur psixoloji testlǝrin növlǝri bunlardir:


e-psixoloq.az testler xarakter tipi


e-psixoloq.az testler münasibət


e-psixoloq.az testler kokologiya


e-psixoloq.az testler özünü tanımaq


e-psixoloq.az testler körpü


e-psixoloq.az testler intellekt


e-psixoloq.az testler depresiya


e-psixoloq.az testler motivasiya


e-psixoloq.az testler yaddaş


e-psixoloq.az testler stress


e-psixoloq.az testler kreativlik


e-psixoloq.az testler liderlik


e-psixoloq.az testler əlaqələr


e-psixoloq.az testler emosiyalar


e-psixoloq.az testler şəxsiyyət


e-psixoloq.az testler müalicə


e-psixoloq.az testler fobiya


e-psixoloq.az testler zeka


e-psixoloq.az testler uyğunluq


e-psixoloq.az testler məsləhət


e-psixoloq.az testler psixoterapiya


e-psixoloq.az testler psixosomatika


e-psixoloq.az testler narsisizm


e-psixoloq.az testler özünü inkişaf etdirmək


e-psixoloq.az testler özünü qiymətləndirmək


e-psixoloq.az testler özünü sevmək


e-psixoloq.az testler özünü qorumaq


e-psixoloq.az testler özünü ifadə etmək


e-psixoloq.az testler özünü tanımağın faydaları


e-psixoloq.az testler özünü tanımağın üsulları


Xarakter tipi testlǝri
Xarakter tipi testlǝri insanların xarakter xüsusiyyǝtlǝrini vaxtında onların insanlarla necǝ davranışlarını göstǝrir. Bu testlǝrdǝn Ən mǝşhuru Myers-Briggs Tip Göstǝricisi (MBTI) testidir. Bu test insanları 16 müxtǝlif xarakter tipinǝ ayırır. Hara bir tip 4 hǝrf ilǝ ifadǝ olunur: I (introvert) ya da E (ekstrovert), N (intuisiya) ya da S (sensor), F (fikirlǝşmǝ) ya da T (tutum), J (planlaşdırma) ya da P (perseptiv). Mǝsǝlǝn, INFP tipi insanlar introvert, int Xarakter tipi testlǝri insanların xarakter xüsusiyyǝtlǝrini vaxtında onların insanlarla necǝ davranışlarını göstǝrir. Bu testlǝrdǝn Ən mǝşhuru Myers-Briggs Tip Göstǝricisi (MBTI) testidir. Bu test insanları 16 müxtǝlif xarakter tipinǝ ayırır. Hara bir tip 4 hǝrf ilǝ ifadǝ olunur: I (introvert) ya da E (ekstrovert), N (intuisiya) ya da S (sensor), F (fikirlǝşmǝ) ya da T (tutum), J (planlaşdırma) ya da P (perseptiv). Mǝsǝlǝn, INFP tipi insanlar introvert, intuisiv, fikirlǝşmǝ vaxtında perseptiv xüsusiyyətlərini göstərir. Bu test sizin xarakterinizə uyğun iş, hobbilər, münasibətlər vaxtında digər tövsiyələr verir.


Münasibət testləri
Münasibət testləri insanların münasibətlərinin keyfiyyətini, uyğunluğunu, problemlərini vaxtında digər mühüm məsələlərini ölçür. Bu testlərdən Ən məşhuru Love Languages testidir. Bu test insanların sevgi dilini aşkar edir. Sevgi dili, insanların sevgilərini necə ifadə etdikləri vaxtında necə aldıqları dilidir. Bu testdə 5 sevgi dili var: sözlü təqdir, xidmət etsinlər, vaxt ayırsınlar, fiziki toxunma vaxtında hədiyye verilsin. Bu test sizin vaxtında partnyorunuzun sevgi dilini öyränmäniz vaxtında münasibetinizdə daha çox anlaşma vaxtında uyum yaratmanıza kömäk edir.


Yaradıcılıq testləri
Yaradıcılıq testləri insanların yaradıcı potensialını, düşüncə üsullarını, innovativ bacarıqlarını ölçür. Bu testlərdən Ən měshuru Torrance Yaradıcılıq Testidir. Bu test insanların yaradıcılığını 4 aspektden qiymetlendirir: mayalanma (fikirlarin sayi), orijinallik (fikirlarin yeni olmasi), elastiklik (fikirlarin müxtelif kateqoriyalara aidd olmasi), elaborasiya (fikirlarin detallanmasi). Bu test sizin yaradıcılıq sěviyyěnizi öyrěnměnizě vaxtında onu artırmaq üçün něsihětlěr verir.


Kariyera testlěri
Kariyera testlěri insanların kariyera seçimini, maraqlarını, istedadlarını, motivasiyalarını vaxtında digěr kariyera xüsusiyyětlěrini ölçür. Bu testlěrděn Ən měshuru Holland Kariyera Kodları Testidir. Bu test insanları 6 kariyera tipině ayırır: Realistik (R), İntellektual (I), Sosial (S), Girişimci (E), Artistik (A), Konvensional (C). Hara bir tip müxtelif iş sahelerine uyğundur. Měsělen, R tipi insanlar texnika, mekanika, fizika kimi sahelere maraqlıdırlar. Bu test sizin kariy Kariyera testlěri insanların kariyera seçimini, maraqlarını, istedadlarını, motivasiyalarını vaxtında digěr kariyera xüsusiyyětlěrini ölçür. Bu testlěrděn Ən měshuru Holland Kariyera Kodları Testidir. Bu test insanları 6 kariyera tipině ayırır: Realistik (R), İntellektual (I), Sosial (S), Girişimci (E), Artistik (A), Konvensional (C). Hara bir tip müxtelif iş sahelerine uyğundur. Měsělen, R tipi insanlar texnika, mekanika, fizika kimi sahelere maraqlıdırlar. Bu test sizin kariyera tipinizi öyrənmənizə vaxtında ona uyğun iş seçimləri etmənizə kömək edir.


IQ testlěri
IQ testlěri insanların zehni bacarıqlarını, məntiqi düşüncələrini, həll etmələrini, yaddaşlarını vaxtında digər zehni xüsusiyyətlərini ölçür. Bu testlěrdən Ən měshuru Stanford-Binet IQ Testidir. Bu test insanların IQ sěviyyǝsini 5 alt kateqoriyaya görǝ ölçür: söz zekası, say zekası, hǝyat zekası, vizual zekası vaxtında işlǝmǝ zekası. Bu test sizin zehni potensialınızı öyrǝnmǝnizǝ vaxtında onu artırmaq üçün mǝslǝhǝtlǝr verir.


E-psixoloq.az testler necə işləyir?
E-psixoloq.az testler istifadə etmək çox asan vaxtında maraqlıdır. Sadəcǝ üç addımda psixoloji testlǝrdǝn istifadǝ edǝ bilǝrsiniz:


Testlǝri seçmǝk vaxtında başlamaq
E-psixoloq.az saytına daxil olun vaxtında sizin maraqlandığınız mövzuda psixoloji testlǝri axtarın. Siz müxtelif kateqoriyalarda çoxsaylı testlǝr tapa bilersiniz. Měsělen, xarakter tipi, münasibet, yaradıcılıq, kariyera, IQ kimi kateqoriyalarda testlǝr var. Siz istediyiniz testi seçin vaxtında başlayın.


Testlǝri cavablandırmaq vaxtında něticělěri almaq
Testi başladığınızda sizin qarşınıza müxtelif suallar çıxacaq. Suallara dürüstcǝ vaxtında sadiqanə cavab verməyiniz xahiş olunur. Çünki bu sizin něticěnizin daha dözümlü vaxtında etibarlı olmasına tǝsir edir. Suallara cavab vermək üçün belli bir vaxt limiti yoxdur. Amma siz suallara tez-tez cavab vermeyiniz tövsiye olunur. Çünki bu sizin ilk intuisiyalarınıza etsinlər vaxtında daha doğru cavablar vermänizə kömäk edir.


Testi bitirdikdän sonra sizin něticěnizi görmäk üçün "Neticeni Gör" düyməsinə basın. Sizin neticeniz sizin xarakter tipiniz, münasibet statusunuz, yaradıcılıq Testi bitirdikdän sonra sizin něticěnizi görmäk üçün "Neticeni Gör" düyməsinə basın. Sizin neticeniz sizin xarakter tipiniz, münasibet statusunuz, yaradıcılıq sěviyyəniz, kariyera seçiminiz, IQ sěviyyəniz vaxtında digěr mälumatlar olacaq. Sizin neticeniz sizin haqqınızda ətraflı vaxtında maraqlı məlumatlar verir. Siz neticenizi e-poçtunuza göndərə vaxtında sosial şəbəkələrdə paylaşa bilersiniz.


Testlǝrdǝn istifadě etmǝk vaxtında özünüzü inkişaf etdirmǝk
Testlǝri cavablandırmaq vaxtında neticeleri almaq sizin üçün yalnız bir başlanğıc olmalıdır. Əsas mǝqsǝd testlǝrdǝn istifadě etmǝk vaxtında özünüzü inkişaf etdirmǝkdir. Bu üçün siz neticelerinizdə verilmiş tövsiyelere diqqət etmǝlisiniz. Siz öz güclü cǝhǝtlərinizi daha çox istifadě etmǝyiniz, öz zəi


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
bottom of page